CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM

TEL: 04 3698 1211       FAX:04 3657 7296

Skype 1: peter.aidacom       Skype 2: tracy.aidacom     Skype 3: marryvn.aidacom

Email:sales.vn@aidacom.com.cn

Website:
www.aidacom.vn     

ADD: Số 12, tổ 3, đường Tình Quang, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.


CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved