Sản phẩm>>Thảm - Rèm chống tĩnh điện
Name: Bức màn che chống tĩnh điện EP 1009
Remark:>
Specifications:
Các đặc điểm kỹ thuật:

Điện trở bề mặt: 10E4-10E5 hoặc 10E6-10E9

Loại: Lưới đen, lưới vàng , trống, rõ ràng và mà che nhựa PVC.

Kích thước: W1370mm * L30m * 0.3mm (hoặc 0.5mm) / vòng

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved