Sản phẩm>>Thảm dính bụi
Name: Thảm dính bụi phòng sạch - CR0701
Remark:>
Specifications:
 Cleanroom Sticky Mat CR0701
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved