Sản phẩm>>Thảm dính bụi
Name: Tay cầm con lăn dính bụi - CR0802
Remark:>
Specifications:
 Sticky Roller Handel CR0802
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved