Sản phẩm>>Máy đếm hạt bụi
Name: Máy đếm hạt bụi laser TE0707
Remark:>
Specifications:
 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved