Sản phẩm>> Dự án phòng lạnh
Name: Kho lạnh bảo quản rau, củ, quả
Remark:CS01>
Specifications:

Kho lnh chyếu được dùng để điu hòa lưu trkhí lnh đối vi thc phm, chế phm sa, tht, thy hi sn. Kho lnh trên thc tế là mt loi kho có nhit độ thp ( kho trlnh), thuc loi thiết blàm lnh tương đương vi tlnh, kho lnh có din tích ln hơn tlnh rt nhiu nhưng vcơ bn chúng có cùng nguyên lí làm lnh.


 Phân loi kho lnh

Lo
i bo qun

Loi kho lnh bo qun dùng trong thc phm đông lnh và các tòa nhà lnh, nó là mt phương pháp làm mát nhân to khiến cho nhit độ trong kho mt mc độ thp nht định. Nó được sdng rng rãi trong các nhà máy thc phm, nhà máy sa, nhà máy dược, hóa cht, hoa qu, trng, khách sn, nhà ngh, siêu th, bnh vin, ngân hàng máu, quân đội, phòng thí nghim.

 Loi dược phm.

Kho lnh dược phm nhit độ thông thường t5℃~+8, có tc độ làm lnh nhanh hơn kho bo qun , chc năng hoàn chnh, tiết kim đin năng lượng và nhiu ưu đim khác. Hơn na nó sdng máy móc làm lnh nhp khu tiên tiến nht vi tiếng n mc thp nht, nâng cao hiu qulàm lnh, gim thiu mc tiêu thnăng lượng ca kho lnh.  Các tm bn kho dược phm sdng các tm thép màu bng polyurethane có độ cng cao, sdng công nghệ áp xut to bt chtiến hành đúc mt ln mà thành hình, bn ginhit thép màu hai mt sdng phương thc liên kết các móc và móc rãnh liên tiếp tiên tiến to thành thp cht chgia các bn kho.Độ kín cao làm gim thiu rò rkhí lnh, tăng scách nhit.

 Loi đông lnh

Kho đông lạnh nhiệt độ thông thường là từ -10~-35, kho đông lnh là phương pháp thc phm nhanh chóng thông qua các tinh thbăng ln nht to thành khu vc, khi nhit độ trung bình đạt -18 ℃ thì kết đông. Kho đông lnh chyếu sdng trong thc phm, dược phm, dược liu, nguyên liu hóa cht .

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved