Sản phẩm>>Dây chuyền sản xuất phòng sạch
Name: Băng chuyền siêu sạch.
Remark:10000x1200x1850MM>
Specifications:Băng chuyn siêu s
ch thc tế do rt nhiu nhng dãy bàn thao tác cp độ sch 100 class hp li mà thành,cũng có thể được hp thành bi các khung giá trên lóc đạt cp độ sch 100 class, chyếu thiết kế phù hp vi các lĩnh vc công nghip hin đại, sn nghip đin quang, sinh vt chế thuc, nghiên cu khoa hc cc byêu cu độ sch cao. Nguyên tc làm vic ca nó là: thông qua qut gió đẩy không khí vào máy lc tri qua hp áp xut đi vào máy lc hiu qucao để lc, không khi sau khi lc xong có thể được đẩy ra theo chiu dc hoc ngang, khiến cho khu vc làm vic đạt được cp độ sch 100 class, đảm bo yêu cu về độ sch ca môi trường. Chuyn siêu sch thng đứng rng rãi nên dùng trong các lĩnh vc yêu cu độ sch cc bcác lĩnh vc phòng thí nghim, phòng sinh vt chế thuc, sn nghip đin quang, vi đin t, CD Dòng chy mt chiu dn vào các bàn làm vic có độ sch cao, có thdn vào dây chuyn lp ráp, tiếng n thp, có thdi chuyn .

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved