Sản phẩm>>Sản phẩm thép không rỉ
Name: BP3004
Remark:BP3004>
Specifications:
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved