Sản phẩm>>Sản phẩm
  • Găng tay bao cánh tay chống tĩnh điện loại hở ngón CR0401-2
  • Găng tay vải chống tĩnh điện bao cánh tay loại CR0401-3
  • Găng tay vải có chấm chống tĩnh điện loại CR0402
  • Găng tay vải chống tĩnh điện có phủ PU ở lòng bàn tay loại CR0403
  • Găng tay chống tĩnh điện phủ PU màu xám lòng bàn tay loại CR0409
  • Găng tay chống tĩnh điện phủ chất PU đầu ngón tay
  • Găng tay chống tĩnh điện phủ PU màu trắng ở lòng bàn tay
  • Găng tay chống tĩnh điện phủ PU màu xám ở đầu ngón
  • Găng tay dẫn điện phủ PU màu trắng đầu ngón
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved