Sản phẩm>>Sản phẩm
  • Thiết kế thi công phòng thí nghiệm vô trùng
  • Thiết kế và xây dựng phòng thí nghiệm GMP Dược phẩm
  • Thiết kế thi công phòng sạch công nghiệp đồ uống
  • Thiết kế và thi công phòng sạch chính xác
  • Thiết kế và thi công phòng sạch điện tử chính xác
  • Hệ thống giám sát trực tuyến phòng sạch
  • Phòng thí nghiệm vi điện tử class 10
  • Phòng sạch điện tử class 100.000
  • Phòng sạch ngành y tế class 1000
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved