Sản phẩm>>Sản phẩm
  • Cleanroom Beige finger cot CR0450LPT
  • Cleanroom white finger cot CR0451-PEN
  • ESD conductive black finger cot CR0452PFET
  • Cleanroom pink finger cot CR0450LPE
  • ESD Cleanroom finger cot CR0450LPET
  • ESD Powder-free finger cot CR0451LPE
  • ESD Textured PE finger cot CR0451LPET
  • Cleanroom food grade finger cot CR0453-PFT
  • Cleanroom thick finger cot CR0454-LPF
  • Cleanroom orange anti-skip finger cot CR0410-1
tổng38trang thống kê truy cập,trang 2tổng2trang trang trước trang sau
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved