Sản phẩm>>Sản phẩm
 • Quantification Dispenser TE1101
 • Digital Dispenser TE1102
 • Hot Air Gun ADM-438
 • Súng bắn keo TE1801
 • Súng bắn keo TE1802
 • Keo nến TE1803
 • Force Tester TE1301
 • Máy đo tốc độ gió TE5691
 • Quang kế TE5692
 • Bộ đo âm thanh kỹ thuật số TE5693
 • Biological Air Sampler TE5694
 • Mobile Sampling Cabinet TE5695
 • Sampling Cabinet TE5696
 • Pressure Cooker Test TE5697
 • Fume Hood TE5698
 • H- Laminar Clean Bench EP2201
 • V- Laminar Flow Bench EP2202
 • H- Laminar Flow Bench EP2203
 • Biology Clean Bench EP2204
 • Biology-safe Cabinet EP2205
 • Vertical Laminar Flow Bench EP2206
 • Self-Cleaner CR1501
 • FFU(Fan Filter Unit) CR1502
 • Filter box CR-1503
 • GKF series air outlet CR1504
 • Filter CR1505
 • Medium-efficiency Bag Filter CR1506
 • HEPA CR1507
tổng56trang thống kê truy cập,trang 2tổng2trang trang trước trang sau
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved