Sản phẩm>>Sản phẩm
  • Sàn chống ăn mòn sợi thủy tinh kết hợp nhựa epoxy CP0230
  • Sàn tráng bằng loại epoxy sàn chống tĩnh
  • Sàn chống bụi phương thức sơn mỏng nhựa epoxy.
  • Sàn ESD sơn mỏng nhựa Epoxy CP0227
tổng4trang thống kê truy cập,trang 1tổng1trang trang trước trang sau
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AIDACOM VIỆT NAM 
 TEL:  04 3698 1211                FAX:04 3657 7296
  Email 1:sales.vn@aidacom.com.cn     
 Copyright Aidacom. All Right Reserved